Noticias / Novedades


Situació del Sector Metal·lúrgic Català i Perspectives

Discurs del President del Ceam, D. Francesc Comajuan Pló, en l'Assemblea General de Socis de l'any 2016 (30 de juny de 2016)

Julio 2016 | General

El sector del metall a Catalunya l’any 2015 ha experimentat un increment molt significatiu de la seva activitat, consolidant d’aquesta manera la recuperació del sector iniciada el 2014.

Diversos indicadors confirmen l’evolució positiva del sector. En aquest sentit, en la darrera Enquesta de Conjuntura del metall elaborada pel CEAM destaca el bon comportament de les inversions, que han augmentat a un ritme molt superior al registrat l’any anterior. També cal esmentar l’ impuls en la creació d’ocupació i el creixement de les vendes a l’exterior. D’altra banda, s’ha d’apuntar una menor preocupació de les empreses del sector pels problemes de cobrament i els incompliments de contracte, mostra de la positiva evolució del sector i de la millora també de la confiança de les empreses catalanes del metall.

Per subsectors, destaca el repunt de l’activitat registrada per la fabricació de maquinària no elèctrica, seguida de la indústria metàl·lica bàsica, la fabricació de productes metàl·lics per a la indústria i la construcció de maquinària i aparells elèctrics.